Aktualności

Kalendarz czynności wyborczych

Kalendarz czynności wyborczych 45 dni przed dniem, na który zwołano zebrania rejonowe – informacja w formie pisemnej dla radców prawnych stanowiących zebranie rejonowe o treści uchwały o zwołaniu zebrań rejonowych: do 7 stycznia 2016 r. od dnia podjęcia uchwały o zwołaniu zebrań rejonowych (16 grudnia 2015 r.) do 30. dnia przed dniem zebrań rejonowych – […]

Wyniki wyborów delegatów na Zgromadzenie OIRP w Warszawie

Szanowni Państwo, Wybory samorządowe na zebraniach rejonowych dobiegły końca. 21 lutego 2016 r. wybraliśmy 418 delegatów na Zgromadzenie OIRP w Warszawie. Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy oddaliście głos na naszych kandydatów. Dzięki Państwa zaangażowaniu osiągnęliśmy całkowity sukces wyboczy – wszyscy kandydaci startujący z listy Nowoczesnego Samorządu  zdobyli wszystkie mandaty delegatów na Zgromadzenie OIRP. Delegatami na Zgromadzenie OIRP w […]

Dojazd na wybory

Szanowni Państwo, Na wybory na Stadion PGE Narodowy dotrzeć można: – samochodem :Wjazd na parking podziemny bramą nr 6 od strony Wybrzeża Szczecińskiego na hasło „OIRP”. Miejsca parkingowe na poziomie -3. – autobusem/tramwajem : przystanek Rondo Waszyngtona (7, 9, 22,24, 25, 102, 111, 117, 158, 123, 138, 146, 147, 166, 507, 509, 517, 521 i in.), – […]

Materiały wyborcze Nowoczesnego Samorządu

Szanowni Państwo, zamieszczamy na naszej stronie materiały wyborcze, które ułatwią Państwu sprawne oddanie głosu podczas zebrań rejonowych 21 lutego. Wszystkie materiały znajdują się w zakładce Materiały wyborcze. Będą one także dystrybuowane na Stadionie PGE Narodowym w dniu wyborów. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami. Więcej dla zawodu!

Pozostałe aktualności

Materiały wyborcze

Zapraszamy do zapoznania się z praktycznym Przewodnikiem po zebraniach rejonowych oraz z listą rekomendowanych przez Nowoczesny Samorząd kandydatów na delegatów.

Więcej dla zawodu!

Dbałość o wizerunek zawodu

Aktywnie i skutecznie budowaliśmy w mediach wizerunek  zawodu radcy prawnego jako elitarnego zawodu zaufania publicznego o wysokim poziomie profesjonalizmu.

Wsparcie radców prawnych

Zbudowaliśmy program przygotowania radców prawnych do występowania w sprawach karnych.

Nowoczesna komunikacja

Wprowadziliśmy nowe technologie do systemu doskonalenia zawodowego radców prawnych, przebudowaliśmy portal oripwarszawa.pl oraz stworzyliśmy dwa nowe portale dla radców prawnych.

Integracja środowiska

Zorganizowaliśmy wiele imprez integrujących środowisko radców prawnych, w których łącznie udział wzięło ponad dwa i pół tysiąca osób.

Działalność pro bono

Zapewniliśmy stałą pomoc prawną pro bono w ramach Centrum Pomocy Prawnej przy OIRP. Włączyliśmy się w wiele inicjatyw społecznych pomagając osobom poszkodowanym przestępstwami itp.

Szkolenia

Dostosowaliśmy system doskonalenia zawodowego do potrzeb radców prawych – zorganizowaliśmy szkolenia z nowych obszarów tematycznych zgodne z wymogami rynku.